kontakt 513 760 406   kontakt 509 751 277

contact Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jaki sposób uczymy?

Ważnym elementem drogi wiodącej do osiągania sukcesów w procesie edukacji naszych przedszkolaków jest dobór odpowiednich programów nauczania podstawy programowej uzupełnionych o własne, autorskie programy oraz innowacje pedagogiczne.


Formy pracy dydaktycznej, z których najczęściej korzystamy w „Krainie Uśmiechu”, to metody aktywizujące, czyli angażujące dzieci do opanowania niezbędnej wiedzy i zdobycia umiejętności, inspirujące do twórczego działania i podejmowania wyzwań oraz odkrywania świata.

 

Matematyka i logiczne myślenie

W nauczaniu matematyki i rozwijaniu logicznego myślenia wykorzystujemy propozycje z programu Dziecięca matematyka E. Gruszczyk–Kolczyńskiej, uwzględniającej stopniowanie trudności i prawidłowości procesu rozwojowego dziecka. Wśród elementów programu znajdują się m.in. orientacja przestrzenna, kształtowanie umiejętności liczenia: dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań arytmetycznych, konstruowanie gier przez dzieci.

 

Nauka czytania – odimienna metoda nauki I. Majchrzak

Wierzymy, że wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu zaowocuje w przyszłości. Odimienna metoda nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak łagodnie wprowadza dzieci w świat pisma, rozbudzając w nich zainteresowanie krainą słów i wyrazów. Słowem otwierającym naukę czytania jest imię dziecka, a kolejne jej etapy to zabawy rozwijające kompetencje czytelnicze w atrakcyjny sposób.

 

Naturalna nauka języka – Słoneczna Biblioteka

Pod hasłem „naturalna nauka języka” kryje się nic innego, jak nauka słuchania, mówienia, czytania i pisania poprzez zabawę i twórcze działanie. Do dyspozycji najmłodszych są bogato ilustrowane książki z krótkimi tekstami. Ich atrakcyjna forma wizualna zachęca przedszkolaków do aktywności słownej z wykorzystaniem nowo poznanych słów i struktur. Dbamy o to, by dzieci miały systematyczny kontakt z nowymi, ciekawymi tekstami – jesteśmy przekonani, że to najlepsza droga do nauki samodzielnego czytania ze zrozumieniem, które będzie dla naszych podopiecznych bardzo ważne na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

MDS należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii u dzieci. Angażuje uczenie się wielozmysłowe: poprzez wzrok, słuch, dotyk oraz rozwija funkcje językowe i wykonawcze. Jej wykorzystanie pozwala kształtować mowę, przygotować dzieci do nauki czytania, pisania, rysowania, poznawania liter i cyfr. Celem metody jest także kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

 

Metoda Pedagogiki Zabawy

To kolejna pomocnicza metoda pracy, która pomaga stworzyć radosną atmosferę, wydobyć z przedszkolaków pozytywną energię i pobudzić je do aktywnego współdziałania. Zabawa przebiega bez rywalizacji, dlatego jest szczególnie przydatna do integracji grupy. Metoda Pedagogiki Zabawy, wykorzystująca techniki animacji, pomaga usprawnić komunikację między dziećmi, sprzyja nauce wyrażania siebie i budowania samooceny.

 

Metody Twórczej Ekspresji Ruchowej autorstwa C. Orffa, R. Labana, B. Straussa

Są metodami opierającymi się na aktywności muzycznej dzieci. Na umuzykalnienie najmłodszych składają się rytm, dźwięk i ruch. Słuchając muzyki, dzieci są inspirowane do określenia jej nastroju, nadania tytułu słyszanemu utworowi, przedstawienia go z wykorzystaniem technik plastycznych. Zabawom muzycznym często towarzyszą instrumenty perkusyjne oraz… te samodzielnie skonstruowane przez dzieci!

 

Edukacja Przez Ruch

W zdrowym ciele – zdrowy duch: wszyscy znamy to powiedzenie i wiemy, że ruch jest niezbędny dla utrzymania zdrowego ciała. Dlatego w Krainie Uśmiechu realizujemy pedagogiczny program kształcenia i terapii, będący zestawem różnorodnych technik pracy z dziećmi, wykorzystujących naturalną skłonność do spontanicznego ruchu organizmu w procesie uczenia się. Dydaktyczne zabawy i ćwiczenia kinezjologiczne umożliwiają gromadzenie informacji za pośrednictwem wszystkich zmysłów, które, w połączeniu z dotychczasowymi doświadczeniami, mogą zostać przez dzieci wykorzystane w świadomym działaniu. Zabawy edukacyjne poprzez ruch, oparte na rytmie i muzyce, dostarczają naszym podopiecznym wiele radości i wyzwalają ekspresję twórczą.

 

Kodowanie i programowanie dla przedszkolaków

Zajęcia z kodowania i programowania w przedszkolu?! Tak – wierzymy, że naukę wartościowych umiejętności warto rozpocząć w młodym wieku. Być może wielu spośród naszych podopiecznych załapie bakcyla i wyrośnie na programistów?


Zajęcia są obecne w „Krainie Uśmiechu” już od 2016 roku – realizujemy Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować”. Najmłodsze dzieci poznają tajemnice kodowania bez wykorzystywania komputera, podczas gier i zabaw, stąd nazwa zajęć: „kodowanie na dywanie”. Starszaki korzystają już z komputerów i iPadów, a nawet ozobotów (czyli małych robotów do nauki programowania). Nauka kodowania to doskonały sposób na rozwijanie myślenia i pamięci. Kodowanie sprzyja nauce przewidywania i planowania, operowania symbolami, czyli tworzeniu pierwszych algorytmów.

 

Metoda projektów

Metody aktywizujące to te, które zarówno nasi nauczyciele, jak i podopieczni lubią najbardziej, a jedną z najlepszych jest metoda projektów. Ta forma stwarza dzieciom szansę wyboru aktywności na różnym poziomie ich rozwoju. Sprzyja nauce stosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się przyswojonymi informacjami z innymi dziećmi. Metoda projektów uczy także pracować w zespole i wykształca w przedszkolakach zdolności interpersonalne. Stwarza przyjazne warunki do stawiania pytań i szukania odpowiedzi, podsumowywania własnej pracy i jej oceny. W konkretny projekt mogą być zaangażowane nie tylko dzieci pod opieką nauczyciela, lecz także rodzice przedszkolaków.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz umiejętności
całej kadry pedagogicznej zadecydowały o doborze programów, metod pracy,
zajęć tzw „dodatkowych” i zebraniu ich w jeden „pakiet”